Välkommen till Bengtemölla Gårds Vänner!

Bengtemölla ligger inbäddat i Brösarps backar inte långt från Brösarps by. Verkeån, en av Skånes renaste vattendrag har året runt drivit gårdens kvarn . I dag saknas vattenhjulet men i övrigt är kvarnen till stora delar intakt.
Bengtemölla ligger inbäddat i Brösarps backar inte långt från Brösarps by. Verkeån, en av Skånes renaste vattendrag har året runt drivit gårdens kvarn . I dag saknas vattenhjulet men i övrigt är kvarnen till stora delar intakt.

Naturen på
Bengtemölla
En inventering

Christer Bergendorff, känd naturfotograf, har vid fyra tillfällen, maj, juni, juli och augusti 2019 genpmfört naturinventeringar på Bengtemöllas marker som omfattar cirka 70 ha, varav en del är åkermark. Egendomen ligger inom Verkeåns naturreservat som genomflytes av den meandrande ån. 
Reservatbildningen innebär att naturen i stort förblir orörd framöver vilket innebär att en ny inventering om 10 till 15 år visar hur arterna förändrats. Vilka har försvunnit och vilka har tillkommit. Som framgår av inventerinegen är idag vissa arter nära eller akut hotade.

Bredvid kan du ladda hem inventerinegn som en pdf-fil.

Vi kommer även att trycka ett mindre antal exemplar som kommer att kosta 100:- för icke-medlem och 50:- för medlem i vänföreningen.
Du kan redan nu förhandsboka ditt tryckta exemplar via fliken Kontakt ovan.
 

Bengtemölla Gård

Kvarndrift har funnits här sedan 1300-talet. Den unika mangårds-byggnaden i två våningars korsvirke uppfördes i mitten av 1700-talet.
I dag, drygt 250 år senare sker en försiktig upprustning av byggnaderna.

Målet är att bevara gårdens själ

Bengtemölla Gårds Vänner

En ideéll opolitisk förening med syftet:
- att stödja, skapa intresse och växtkraft för gårdens utveckling och kommande verksamhet.

Hållbar utveckling

Styrelens målsättning är: 
"att föreningens arbete skall möta dagens generations behov utan att äventyra framtida generationers behov.”

Bli medlem nu!

Som medlem får du:
- Förhandsinformation
- Inbjudningar till arrangemang mm
- Nyhetsbrev
- Naturupplevelser
- Med mera

Medlemsavgiften är 100:- per person
Enklast sätter du in avgiften på bankgiro 5084-0842, eller
swishar till 
123 546 592 7
VÄLKOMMEN!

 

Swisha ett bidrag till Bengtemölla Gårds Vänner!
Föreningen fyller snart fyra år vilket innebär att aktiviteterna ökar och därmed kostnaderna. 
Alla bidrag är därför välkomna och nu kan du enkelt swisha ditt bidrag till
123 546 592 7

Här kan du ladda hem
Naturen på Bengtemölla

Sandnejlika, en starkt hotad växt som ännu finns på Bengtemöllas marker.
Bengtemöllas historia
Boken är ett resultat av tre års forskning i svenska arkiv och ger en intressant information av brukare och ägare sedan 1658.

Vinnare Jullotteriet
Dragning har nu skett och på nyhetssidan ser du vilka som vunnit.

ÖSTERLENS KRAFT
sponsrar Bengtemöllas Väner
med 5 000:-!
Se Nyheter

Septembernytt!
Ladans tak på Bengtemölla
byggs om och får rätt resning. 

Se mer under Nyheter!

Film om Bengtemölla

Nu finns det en film om Bengtemölla.
Se mer under Nyheter!

Våra sponsorer

Brösarps Gästgifveri & Spa | Brösarp Tranås Församling | Golf och Idrottstjänster AB | Sparbanken Syd 
Österlens Kraft I Konstnär Iréne Håkansson