Här hittar du nyheter m.m.

Storken är välkommen till Bengtemölla!

Storkredet är på plats högt uppe på backen ovanför ladan. Som framgår av fotot är det en rejäl konstruktion som skall tåla starka vindar.

Det kan dröja innan någon stork väljer att bosätta sig på Bengtemölla - ja, upp till flera år.

Vi hoppas dock på en snabb bosättning då det ofta syns storkar på åkrarna kring Bengtemölla. Dessutom finns det gott om våtmarker runt gården.


Aktiviteten sker i samarbete med Storkprojektet i Skåne som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska förening.

Vi Tackar!
Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner riktar ett stort och hjärtligt tack till Österlens Kraft som sponsrar oss med 5 000:-.
Ett viktigt mål för föreningen är att till barn och unga, men även allmänheten, förmedla hur det gick till förr i tiden på kvarngården Bengtemölla. För detta syfte kommer sponsorbidraget väl till pass och är ett viktigt bidrag till vår verksamhet.

Ladan på Bengtemölla återfår  nu sitt ursprungliga utseende.
Ladan på Bengtemölla är från första början uppförd i slutet av 1700-talet men har sedan dess byggts om och förändrats ett par gånger.
Senast i mitten av 1900-talet sänktes taket vilket ledde till att byggnaden fick alldeles felaktiga proportioner. Tidigare foton visar att takresningen var densamma som Undantagslängan mitt emot.
Nu påbörjas arbetet med att åter resa taket som kommer att återge byggnaden dess rätta proportioner.
Idag används inte ladans stora utrymmen till att lagra halm och utsäde,  utan som festlokal för bröllop och andra arrangemang, i regi av Brösarps Gästgifveri.
Därföt kommer interiören att anpassas efter dessa ändamål och kommer att bli en unik, vacker lokal med en fantastisk rymdkänsla. Arbetena beräknas vara klara i slutet av november. Gårdens ägare, Anders Cederberg, står för förändringen och Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner välkomnar ombyggnaden som kommer att öka intresset för fest och arrangemang och därmed antalet besökare på Bengtemölla kvarngård.
Vi återkommer när arbetet är klart.

Inlagd 220928

Vad har Bengtemölla genom århundrandena  betytt för bygden?
Från åker till bröd.
Barn och ungdomsaktivitet på Bengtemölla!

Samtal med rektor och lärare på Brösarps Skola har lett till at vi tidigare i år beslutade att starta ett projekt för barn och ungdomar. Målet är att på ett pedagogiskt sätt beskriva vad kulturarvet Bengtemölla och vad kvarngården genom århundradena betytt för bygden. Men även praktiskt beskriva kvarnens funktion. 
Förutom skolor är vår ambition att även knyta Scoutrörelsen och Kyrkns barn/ungdomsverksamhet till prijektet. Anpassat till målgruppen kommer informationsmaterial att tagas fram.
Sparbanken Syds fond har beviljat ett bidrag på 10 000:- till projektet vilket föreningen är mycket tacksamma för.
Mer info kring projektet kommer till hösten.

Inlagd 220615

Bengtemölla i 
Församlingsbladet AMOS

I senaste numret av Brösarp-Tranås Församlingsblad AMOS uppmärksammades Bengtemölla genom en artikel skriven av församlingens präst, Åsa Modin.
Artikeln är baserad på en intervju med Anders Cederberg, Bengtemöllas ägare och Sven Persson, vänföreningens grundare.
Från föreningen uppskattar vi att få information om Kulturarvet Bengtemölla till en bred läsekrets och tackar Åsa Modin för initiativet.
Klicka på bilden blir den större!
 

Inlagd 220615

Julstök på Bengtemölla
Nu slår Knut julen ut samtidigt som en ny smittvåg oroar oss och kanske ytterligare lägger hinde i vägen för vårt föreningsarbete.
Förhoppningsvis är denna smittvåg snabtt övergående och inte ställa till större skada.

Före jul arrangerades traditionsenligt julmarknad på Bengtemölla vilken blev välbesökt. Det är endast lokala utställare som ställer ut olika ting som tillverkas runt i bygden. Vårt lokala Kafe Smulan serverar kaffe och säljer bröd och bullar. Tomten finns på plats. Varm korv kan köpas och musikunderhållning bjuds det även på.
Med andra ord en omtyckt och trevlig tradition.

Skånska scoutledare planerade 2022 års verksamhet på Bengtemölla
I dagarna har ett trettio-tal skånska scoutledare valt att diskutera planerna för 2022 under en dag på Bengtemölla.
Maten lagade de själva i gårdens kök och pausaktiviteter genomfördes i trädgården.
De var mycket nöjda med att vistas i gårdens ålderdomliga miljö och vi hoppa få se dem igen.

Inlags 220113

Boksläpp lördagen den 29 augusti 2000 på Bengtemölla
Ovan ser du foto från bokslåppet av boken Bengtemöllas historia. Efter flera dagars regn och åska klarnade det upp under lördagen och vi kunde samlas utomhus på Bengtemöllas gårdsplan. Bokens författare Sven Persson berättade om sitt arbete med boken varefter han handgripligen släppte boken till marken vilket applåderades av de besökande.
Glädjande noterades att Skånes Hembygdsförbund representerades av Ingmar Melin som höll ett kort tal till författaren där han menade att boken var ett värdefullt dokument kopplat till kulturarvet Bengtemölla.
Därefter startade försäljning och signering av boken där kön ringlade lång till författarbordet.

200831

Sommarmötet inställt!
Tyvärr tvingas vi ställa in årets sommarfest som var planerad till den 11 juli. Skälet är naturligtvis den rådande pandemin. Festen hade samlat fler än 50 personer. Åtskilliga av våra medlemmar ingår i riskgruppen 70+. Blir vädret dåligt har vi inte utrymme som garanterar rätt avstånd mellan deltagarna.
När vi sedan nåddes av beskeden att sommarens arrangemang efter arrangemang ställs in, ja till och med Kiviks Marknad, var beslutet inte svårt att fatta. Dock har vi sett fram emot att träffa våra medlemmar vilket tyvärr nu måste vänta.
Nu hoppas vi att Ernst Kirchsteiger tackar ja till att komma nästa år då vi hoppas att corona lämnat oss för gott.
Vi önskar alla medlemmar en skön sommar trots rådande omständigheter.  
Styrelsen
 
PS. Riksantikvarieämbetet har beviljat föreningen 50 000:- i bidrag till "Boken om Bengtemölla". Just nu är vi i slutskedet av arbetet med formgivning och redigering av boken. DS

 

Ovanstående information har även sänts till samtliga mailadresser samt lagts ut på Facebook

200607

Kvarndammen med elverket i bakgrunden
Kvarndammen med elverket i bakgrunden

Gravvårdar efter 1800-talsägare till Bengtemölla renoverade.
På Brösarps kyrkogårds västra sida är ett 50-tal äldre gravstenar placerade. Två är från tidigare ägare till Bengtemölla. På initiativ från ett par av föreningens medlemmar har Bengtemölla Gårds Vänner med tacksamt ekonomiskt bistånd från Brösarp-Tranås församling renoverat de två stenarna. Tyvärr är den vita stenen hårt ansatt av väder och vind varför texten är svårläst.
Denna sten i vit marmor, den äldsta, är efter Bengt Nilsson och hans tre syskon Jöns, Kerstina och Anna som ägde Bengtemölla mellan 1829 0ch 1851. De dog respektive 1864, 1856, 1873 och 1875. Syskonen bodde kvar på Bengtemölla under hela sitt liv och blev mycket förmögna bland annat genom en omfattande kreditverksamhet.
Den röda stenen är efter Nils Persson, ägare 1851-1878 och hans hustru Una Persdotter. Deras äldste son Jöns förolyckades vid skogsarbete på Södra Björstorp. Som framgår av stenen var Nils landstingsman med hade flera andra förtroendeuppdrag.
Klicka på bilderna för att förstora dem.

191023

 

Projekt Kvarn är nu igång!
Med årets avisering erhöll samtliga medlemmar projektbeskrivningen "Projekt Bengtemölla Kvarn - Att återskapa en levande kvarngård på Österlen". På en egen sida under rubriken "Bengtemöllas Vänner" ovan kan du klicka in och få mer information om projektet och läsa projektbeskrivningen.
Sammanlagt har privatpersoner redan skänkt 25.000:- till projektet. Något vi i styrelsen är mycket tacksamma för.
Vi hoppas att fler skall sluta upp bak projeket och bidra med en penninggåva - stor som liten. Bankgirot är 5084-0842. Märk bidraget med "Projekt kvarn".

Klicka på knappen här nedan och läs mer om Projekt kvarn
 

Artiklens vinjettbild (Tidskriften Gods o Gårdar) Artiklens vinjettbild (Tidskriften Gods o Gårdar)

Bengtemölla i tidskriften Gods & Gårdar!
"Inbjudande kvarngården"

I ett stort upplagt reportage berättar skriftställaren en del om gårdens historia och dess knytning till Brösarps Gästgifvaregård. Ett samband som sträcker sig så långt tillbaka som till början av 1700-talet. Men även glimtar från gårdens senare historia återges. Exempelvis om Hulda och August Olsson och deras fem barn där sonen Olle levde på gården till hög ålder.

Bild och text visar även på de många vackra saker som gårdens ägare, Anders Cederberg, samlat under årens lopp.

Artikeln illustreras av vackra och välkomponerade foto. Såväl invändigt som utvändigt.

Kopplingen till Brösarps Gästgifvaregård och gastronomi är naturligtvis oundvikligt. Anders Cederbergs berättar i artikeln om sin bakgrund som gästgivare i Brösarp och att han nu är på väg att lämna över ansvaret för Gästgiveriet till dottern Hanna.
Avslutningsvis  finns några smakfulla, klassiska recep som tillsammans bildar en vårlig lunch.

Tidskriften Gods & Gårdar nr 223, maj 2019.

190501

Delar av kvarnmaskineriet Delar av kvarnmaskineriet

- Restaurera kvarnen, säger experterna. Den är unik!
För ett par dagar sedan besiktigade ett par av Skånes främsta experter på gamla kvarnar Bengtemöllas kvarn. Omdömet var entydigt. Kvarnen bör restaureras och sättasi drift. 
Maskineriet är i mycket gott skick men tyvärr finns inte kvarnhjulet kvar. Vilket är den väsentligaste delen som saknas. Kostnaden för att tillverka ett nytt kvarnhjul med diametern 4,80 meter beräknas till cirka 300.000:-. Därtill kommer ungefär lika mycket för att förstärka tak, nya kvarnstenar med mera.
Vi är inspirerade av beskedet och kommer sannolikt att starta ett förprojekt med syftet att mera exakt inventera vad som måste åtgärdas, beräkna kostnader samt undersöka möjligheterna till bidrag och sponsoring.

Även det gamla elverket har vi planer på att restaurera. Här behövs en ny turbin och en bra begagnad likströmsgenerator.

Lyckas vi med dessa två projekt kan vi visa upp en levande kvarngårdsmiljö från 1700-talet, byggd för dåtidens ståndspersoner,  vars motstycke saknas i Skåne. Märkligt nog finns i grannskapet ytterligare en genuin levande kvarnmiljö där kvarnen är i drift - Blåherremölla i Maglehem. Karaktären på Blåherremölla skiljer sig från Bengtemölla men tillsammans ger de en bild av hur det såg ut i Skåne en gång i tiden. 

180213 

Det är inte försent att bli medlem i Bengtemölla Gårds Vänner.
Klicka på ovanstående gröna ruta och anmäl dig.
Sätt samtidigt in medlemsavgiften 100:- på bankgiro 5084-0842

Friluftsgudstjänsten på Kristi Himmelsfärds dag blev stämningsfull med mycket musik och sång. Ett 35-tal personer slöt upp. Vädret var kylslaget varför gudstjänsten hölls inomhus. Församlingen bjöd på kaffe och bullar efteråt.

190602

Sättugn från 1650!
Bengtemöllas äldsta föremål visade sig sättugnen i undantaget vara. Den är tillverkad 1650 i Ålshults Bruk i Småland. Alltså då Skåne fortfarande var danskt. Historien kring sättugnen kommer vi aldrig att få veta. Sannolikt fanns den inte i den ursprungliga skvaltkvarnen som fanns här före den nya gården stod klar 1761. Den kan köpts begagnad vid denna tidpunkt och stått i mangårdsbyggnaden för att sedan flyttats undantaget. Men den kan också kommit direkt till undantaget.
Den är placerad så att den värmer två rum och eldas från baksidan. Ugen är nu renoverad och blästrad och åter placerad på sin plats. Den är märkt av sin ålder men går att elda i. Som framgår av bilden pågår putsning av väggar. 

Inlagd 171014
 

Brösarps gästgivare har spelat avgörande roller i Bengtemöllas historia.
År 1724 var Bengtemölla en oansenlig liten kvarn, ägd av kronan under Svabesholms sätesgård.
En person såg dock potentialen i kvarnen - gästgiveriets ägare, änkan Anna Katharina Mengel, född Wicken.  Samma år köpte hon nämligen kvarnen. Prislappen var 90 riksdaler.
Detta blev inledningen till uppförandet av den ståtliga kvarngård som stod klar 1761.
Knappt 160 år senare, år 1916 fick gården en ny ägare, August Olsson från Skepparp. Säljare var gästgivare, Karna Olsson, också änka. Hon hade förvärvat gården efter den tidigare ägarens konkurs, vilken var hennes son.
Familjen August Olsson drev gården till mitten av 50-talet då sonen Olle tog över ansvaret.
För tre år sedan var gården ånyo till salu och köparen är,  gästgivare Anders Cederberg, Brösarps gästgifveri.
Den anrika gårdens framtid ligger nu i hans händer. Dock har han ett gott stöd i vänföreningens drygt 100 vänner.
Men nog är gästgivarnas roller märkliga sammanträffande - inte sant?

161125