Projekt Bengtemölla Kvarn
Att återskapa en levande kvarngård på Österlen

I Köpenhamn...
...finns ett dokument arkiverat som visar att redan 1408 maldes spannmål till mjöl på Bengtemölla. I århundraden har därefter mjölproduktion oavbrutet pågått till år 1945. Då lades kverndriften på Bengtemölla ned och industriella kvarnar tog över produktion av mjöl.
Men fortfrande strömmar vattnet med samma kraft som tidigare i Verkeån.
Mot denna bakgrund har Bengtemölla Gårds Vänners styrelse beslutat försöka att åter sätta kvarnen i drift och mala spannmål till mjöl. Under 2018 undersöktes noga om förutsättningarna finns. Resultatet blev positivt och i januari 2019 fattades beslutet.
Projektet är omfattande och ganska kostsamt varför mycket energi kommer  under 2019 att ägnas åt att skaffa kapital genom fonder, crowdfunding och företag.

En projektbeskrivning har tagits fram som finns att ladda ned nedan. Här beskrivs bland annat mål, motiv och genomförande plan.
 

Klicka på ikonen ovan och läs projektbeskrivningen!

Tanken fascinerar om detta kvarnverk på Bengtemölla åter skall gå i drift.

Skänk en slant till Projekt Bengtemölla Kvarn!

Kostnaden att sätta kvarnen i drift utgör flera hundratusen men redan nu har privatpersoner skänkt sammanlagt 25.000:- som placerats på ett projektkonto.

Du är välkommen med din gåva till projektet, stor som liten. Sätt in på bankgiro 5084-0842.  Märk inbetlaningen Projekt Kvarn. 
Vi tackar på förhand!