Här finns foto mm från Bengtemölla

Skiss från 1926 av undantaget
1926 gjordes en uppmätning av Bengtemölla varifrån denna skiss är hämtad.
Allt rustas nu upp (hösten 2017) med undantag av vävkammaren.
Från entrén med dubbla dörrar kommer man in i farstun. Till vänster ligger de två rum som värms upp av den gamla sättugnen. De två gavelrummet hade ingen värme och var kalla under vintertid. Köket innanför dagligstugan hade en gång även en bakugn men den var redan 1926 borttagen. På dess plats fanns en trappa till vinden. Rummet till höger om köket står det hönshus, vilket där säkert varit för länge sedan. Ganska praktiskt när man skall koka frukostäggen.

Klicka på skissen för större bild.

Inlagd 171014

Väggarna i salen är täckta med dekormålad papp. Vi vet att de är ommålade under första delen av 1900-talet. När papptapeterna sattes upp vet vi ej men sannolikt under 1800-talets senare hälft. Det betyder att tapeterna är 150 år gamla.

Bibelspråken över dörrarna i mangårdshusets stora sal är sannolikt hämtade ur Karl den XII bibel som användes fram till 1907.

År 1408 den 10 aug...
... Sankt Laurentius dag skrev väpnaren Niels Madsen ett brev i vilket han skriver att han sålt halva kvarnen Bengtemölla i Brösarps socken, Albo härad till fru Merete av Sibbarp. Se texten här bredvid översatt till nutida danska. 

Redan i En bok om Brösarp, som utkom 1986 beskriver författarna att de efter att besökt  danska arkiv funnit ett köpebrev daterat 1408.
Nu kan vi se utseendet av medeltidsbrevet efter att Riksarkivet, Stockholm avbildat originalet.

Vi vet inte om fru Merete redan ägde den andra halvan av kvarnen eller om det fanns en annan ägare till denna.
Klicka på bilden för att förstora den! 

181121

Det bevarade medeltidsbrevet där Bngtemölla med dåtidens stavning frangår på femte raden strax efter mitten. (Källa: Riksarkivet Sverige)

Medeltidsbrevet från 1408 i dansk översättning.
Jeg Niels Madsen af Bussjö, væbner, bekender for alle, der hører eller ser dette brev, at jeg til den velbyrdige kvinde fru Merete af Sibbarp med dette
brev har solgt og skødet en halv mølle i Brösarp sogn i Albo herred med alt, der hører til den, dam og dæmning, vådt og tørt uden undtagelse. Jeg bekender, at jeg har oppebåret fuld betaling for den
føromtalte halve mølle, der kaldes Bæghthæmølle, så at jeg er ganske tilfreds. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle og fri føromtalte fru Merete og hendes arvinger den føromtalte halve mølle for tiltale fra hvemsomhelst. Til yderligere forsikring har jeg med vilje hængt mit segl under
dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, hr. Stig Pedersen og hr. Stig Ovesen, riddere, samt Ingvar Strangesen, væbner. Givet i det Herrens
år 1408 på martyren sankt Laurentius' dag.
Källa; Diplomatarium Danicum nr 14080810001