Här finns foto mm från Bengtemölla

Skiss från 1926 av undantaget
1926 gjordes en uppmätning av Bengtemölla varifrån denna skiss är hämtad.
Allt rustas nu upp (hösten 2017) med undantag av vävkammaren.
Från entrén med dubbla dörrar kommer man in i farstun. Till vänster ligger de två rum som värms upp av den gamla sättugnen. De två gavelrummet hade ingen värme och var kalla under vintertid. Köket innanför dagligstugan hade en gång även en bakugn men den var redan 1926 borttagen. På dess plats fanns en trappa till vinden. Rummet till höger om köket står det hönshus, vilket där säkert varit för länge sedan. Ganska praktiskt när man skall koka frukostäggen.

Klicka på skissen för större bild.

Inlagd 171014

Väggarna i salen är täckta med dekormålad papp. Vi vet att de är ommålade under första delen av 1900-talet. När papptapeterna sattes upp vet vi ej men sannolikt under 1800-talets senare hälft. Det betyder att tapeterna är 150 år gamla.

Bibelspråken över dörrarna i mangårdshusets stora sal är sannolikt hämtade ur Karl den XII bibel som användes fram till 1907.