Här hittar du nyheter m.m.

Söndagen den 9 augusti kl 11.00 håller Brösarp Tranås församling friluftsgudstjänst på Bengtemölla.
Solist är Paula Walters Fransson.
Medtag egen fikakorg!

Om vädret tillåter är vi utomhus, i logen vid dåligt väder.

Alla hälsas välkomna!

Klicka på bilden får du den i större format!

Sommarmötet inställt!
Tyvärr tvingas vi ställa in årets sommarfest som var planerad till den 11 juli. Skälet är naturligtvis den rådande pandemin. Festen hade samlat fler än 50 personer. Åtskilliga av våra medlemmar ingår i riskgruppen 70+. Blir vädret dåligt har vi inte utrymme som garanterar rätt avstånd mellan deltagarna.
När vi sedan nåddes av beskeden att sommarens arrangemang efter arrangemang ställs in, ja till och med Kiviks Marknad, var beslutet inte svårt att fatta. Dock har vi sett fram emot att träffa våra medlemmar vilket tyvärr nu måste vänta.
Nu hoppas vi att Ernst Kirchsteiger tackar ja till att komma nästa år då vi hoppas att corona lämnat oss för gott.
Vi önskar alla medlemmar en skön sommar trots rådande omständigheter.  
Styrelsen
 
PS. Riksantikvarieämbetet har beviljat föreningen 50 000:- i bidrag till "Boken om Bengtemölla". Just nu är vi i slutskedet av arbetet med formgivning och redigering av boken. DS

 

Ovanstående information har även sänts till samtliga mailadresser samt lagts ut på Facebook

200607

Kvarndammen med elverket i bakgrunden
Kvarndammen med elverket i bakgrunden

Årsmötet inställt
Som en följd av coronasmittan har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet som var planerat till den 25 april.
Den planerade dagordningen innehåller inte några punkter som påverkar förhållandet till föreningens medlemmar. Detta innebär att medlemsavgiften 2021 är oförändrad och det inte skall väljas in några nya styrelsemedlemmar.
Verksamhetsberättelsen med reviderat bokslut kommer att sändas ut via mail till samtliga medlemmar. De som inte anmält någon mailadress får uppgifterna i sin brevlåda.
Detta utskick kommer om cirka två veckor. Synpunkter och frågor ber vi få via mail eller telefon. Frågeställningarna och våra svar läggs därefter ut via mail och på vår hemsida.

Styrelsemöten inställda tills vidare
Styrelsen har även ställt styrelsemötena på obestämd tid. Viktiga ärenden avhandlas per mail och telefon. Orsaken till detta beslut är att fyra av styrelsemedlemmarna ingår i den av myndigheterna definierade riskgruppen.
Konkret innebär detta bland annat att vi tills vidare inte genomför några guidade visningar.

200402

 

Gravvårdar efter 1800-talsägare till Bengtemölla renoverade.
På Brösarps kyrkogårds västra sida är ett 50-tal äldre gravstenar placerade. Två är från tidigare ägare till Bengtemölla. På initiativ från ett par av föreningens medlemmar har Bengtemölla Gårds Vänner med tacksamt ekonomiskt bistånd från Brösarp-Tranås församling renoverat de två stenarna. Tyvärr är den vita stenen hårt ansatt av väder och vind varför texten är svårläst.
Denna sten i vit marmor, den äldsta, är efter Bengt Nilsson och hans tre syskon Jöns, Kerstina och Anna som ägde Bengtemölla mellan 1829 0ch 1851. De dog respektive 1864, 1856, 1873 och 1875. Syskonen bodde kvar på Bengtemölla under hela sitt liv och blev mycket förmögna bland annat genom en omfattande kreditverksamhet.
Den röda stenen är efter Nils Persson, ägare 1851-1878 och hans hustru Una Persdotter. Deras äldste son Jöns förolyckades vid skogsarbete på Södra Björstorp. Som framgår av stenen var Nils landstingsman med hade flera andra förtroendeuppdrag.
Klicka på bilderna för att förstora dem.

191023

 
Tidskriften Antik & Auktion
I decembernumret av Antik & Auktion finns ett flera sidor långt reportage från Bengtemölla.
Ja, till och med framsidesbilden är hämtad från kvarngården. En fin utsikt genom fönstret ut i trädgården.

- Allmogejul på Österlen
Reportaget är julinspirerat och visar ett axplock av alla de gamla allmogesaker Anders Cederberg samlat, där åtskilliga nu finns på Bengtemölla.

I våras återfanns Bengtemölla i tidskriften Gods & Gårdar. Undrar var vi får läsa om gården nästa gång?

 

191125

Boken om Bengtemölla
Efter tre år går arbetet med Boken om Bengtemölla mot sitt slut.
Underlag till ägares och brukares livsöden, gårdens historia, dess byggnader, kvarnen och slutligen den intilliggande Galgbacken har hämtats från mängder av böcker, långa stunder på Kristianstads och Simrishamns bibliotek på dess skåneavdelningar, oändliga timmar vid datorn 
sökande i husförhörslängder, domböcker med mera samt letande i gamla tidningar.
Vänner och bekanta har också varit en värdefull hjälp.
Till årsskiftet skall alla manus och illustrationer vara klara. Resultatet blir en bok på cirka 160 sidor.
Utgivare är Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner.
Utgivning är tänkt att ske under första halvåret 2020 under förutsättning att vi lyckas samla ihop pengar till
redigering och tryckning, drygt 100 000:-.

Bidrag är välkomna på föreningens bankgiro 5084-0842.  Ange "Bok".  Vi tackar på förhand!

 190922
 

Projekt Kvarn är nu igång!
Med årets avisering erhöll samtliga medlemmar projektbeskrivningen "Projekt Bengtemölla Kvarn - Att återskapa en levande kvarngård på Österlen". På en egen sida under rubriken "Bengtemöllas Vänner" ovan kan du klicka in och få mer information om projektet och läsa projektbeskrivningen.
Sammanlagt har privatpersoner redan skänkt 25.000:- till projektet. Något vi i styrelsen är mycket tacksamma för.
Vi hoppas att fler skall sluta upp bak projeket och bidra med en penninggåva - stor som liten. Bankgirot är 5084-0842. Märk bidraget med "Projekt kvarn".

Klicka på knappen här nedan och läs mer om Projekt kvarn
 

Artiklens vinjettbild (Tidskriften Gods o Gårdar) Artiklens vinjettbild (Tidskriften Gods o Gårdar)

Bengtemölla i tidskriften Gods & Gårdar!
"Inbjudande kvarngården"

I ett stort upplagt reportage berättar skriftställaren en del om gårdens historia och dess knytning till Brösarps Gästgifvaregård. Ett samband som sträcker sig så långt tillbaka som till början av 1700-talet. Men även glimtar från gårdens senare historia återges. Exempelvis om Hulda och August Olsson och deras fem barn där sonen Olle levde på gården till hög ålder.

Bild och text visar även på de många vackra saker som gårdens ägare, Anders Cederberg, samlat under årens lopp.

Artikeln illustreras av vackra och välkomponerade foto. Såväl invändigt som utvändigt.

Kopplingen till Brösarps Gästgifvaregård och gastronomi är naturligtvis oundvikligt. Anders Cederbergs berättar i artikeln om sin bakgrund som gästgivare i Brösarp och att han nu är på väg att lämna över ansvaret för Gästgiveriet till dottern Hanna.
Avslutningsvis  finns några smakfulla, klassiska recep som tillsammans bildar en vårlig lunch.

Tidskriften Gods & Gårdar nr 223, maj 2019.

190501

Delar av kvarnmaskineriet Delar av kvarnmaskineriet

- Restaurera kvarnen, säger experterna. Den är unik!
För ett par dagar sedan besiktigade ett par av Skånes främsta experter på gamla kvarnar Bengtemöllas kvarn. Omdömet var entydigt. Kvarnen bör restaureras och sättasi drift. 
Maskineriet är i mycket gott skick men tyvärr finns inte kvarnhjulet kvar. Vilket är den väsentligaste delen som saknas. Kostnaden för att tillverka ett nytt kvarnhjul med diametern 4,80 meter beräknas till cirka 300.000:-. Därtill kommer ungefär lika mycket för att förstärka tak, nya kvarnstenar med mera.
Vi är inspirerade av beskedet och kommer sannolikt att starta ett förprojekt med syftet att mera exakt inventera vad som måste åtgärdas, beräkna kostnader samt undersöka möjligheterna till bidrag och sponsoring.

Även det gamla elverket har vi planer på att restaurera. Här behövs en ny turbin och en bra begagnad likströmsgenerator.

Lyckas vi med dessa två projekt kan vi visa upp en levande kvarngårdsmiljö från 1700-talet, byggd för dåtidens ståndspersoner,  vars motstycke saknas i Skåne. Märkligt nog finns i grannskapet ytterligare en genuin levande kvarnmiljö där kvarnen är i drift - Blåherremölla i Maglehem. Karaktären på Blåherremölla skiljer sig från Bengtemölla men tillsammans ger de en bild av hur det såg ut i Skåne en gång i tiden. 

180213 

Det är inte försent att bli medlem i Bengtemölla Gårds Vänner.
Klicka på ovanstående gröna ruta och anmäl dig.
Sätt samtidigt in medlemsavgiften 100:- på bankgiro 5084-0842

Friluftsgudstjänsten på Kristi Himmelsfärds dag blev stämningsfull med mycket musik och sång. Ett 35-tal personer slöt upp. Vädret var kylslaget varför gudstjänsten hölls inomhus. Församlingen bjöd på kaffe och bullar efteråt.

190602

Sättugn från 1650!
Bengtemöllas äldsta föremål visade sig sättugnen i undantaget vara. Den är tillverkad 1650 i Ålshults Bruk i Småland. Alltså då Skåne fortfarande var danskt. Historien kring sättugnen kommer vi aldrig att få veta. Sannolikt fanns den inte i den ursprungliga skvaltkvarnen som fanns här före den nya gården stod klar 1761. Den kan köpts begagnad vid denna tidpunkt och stått i mangårdsbyggnaden för att sedan flyttats undantaget. Men den kan också kommit direkt till undantaget.
Den är placerad så att den värmer två rum och eldas från baksidan. Ugen är nu renoverad och blästrad och åter placerad på sin plats. Den är märkt av sin ålder men går att elda i. Som framgår av bilden pågår putsning av väggar. 

Inlagd 171014
 

Brösarps gästgivare har spelat avgörande roller i Bengtemöllas historia.
År 1724 var Bengtemölla en oansenlig liten kvarn, ägd av kronan under Svabesholms sätesgård.
En person såg dock potentialen i kvarnen - gästgiveriets ägare, änkan Anna Katharina Mengel, född Wicken.  Samma år köpte hon nämligen kvarnen. Prislappen var 90 riksdaler.
Detta blev inledningen till uppförandet av den ståtliga kvarngård som stod klar 1761.
Knappt 160 år senare, år 1916 fick gården en ny ägare, August Olsson från Skepparp. Säljare var gästgivare, Karna Olsson, också änka. Hon hade förvärvat gården efter den tidigare ägarens konkurs, vilken var hennes son.
Familjen August Olsson drev gården till mitten av 50-talet då sonen Olle tog över ansvaret.
För tre år sedan var gården ånyo till salu och köparen är,  gästgivare Anders Cederberg, Brösarps gästgifveri.
Den anrika gårdens framtid ligger nu i hans händer. Dock har han ett gott stöd i vänföreningens drygt 100 vänner.
Men nog är gästgivarnas roller märkliga sammanträffande - inte sant?

161125