Här hittar du nyheter m.m.

Undantaget på Bengtemölla rustas nu upp Undantaget på Bengtemölla rustas nu upp

Nu renoveras undantaget på Bengtemölla
Bengtemöllas västra länga, delen närmast mangårdsbyggnaden, var förr undantag, dvs dit de gamla flyttade när äldsta sonen tog över gården. Om gården såldes kunde det hända att den tidigare ägaren fick hyra undantaget. Senast undantaget renoverades och delvis byggdes om var 1878 då dåvarande ägaren Nils Persson överlämnade till sonen Ture. Sedan dess har inget hänt. Något som bl.a. framgår av den uppmätning av gården som gjordes 1926. Den siste hyresgästen var möllaren, Svante Knutsson, som skötte kvarnen när den lades ned 1945. Han flyttade då upp till Brösarps by.
Nu är det emellertid åter dags att renovera och rusta upp. Med varsam hand tar sig Anders Cederberg an uppgiften, men det är en mycket som måste åtgärdas:
- En del takpannor utbyts med likadana som skaffats i ett lager för gamla byggnadsdelar.
- Plåtskoningen kring skorstenen byts ut helt.
- Innertaket var till stora delar uppätet av trämask och har i hela utrymmet ersatts med kraftiga breda bräder.
- Golvet har på utsatta ställen lagats med bräder som fanns på gården.
- Sättugnen som värmer två av rummen är lämnad för blästring och kommer att återmonteras inom kort.
- Samtliga innerväggar kommer att putsas. Ett arbete som pågår i skrivande stund.
- Samtliga fönster kommer att renoveras. Innerfönster tillverkas och monteras då då de fönster som renoveras är enkelfönster.
- Värme kommer att installeras. Den enda förändringen jämfört med tidigare - men nödvändig.
- Det gamla köket förblir oförändrat där dock bakugnen är riven sedan lång tid tillbaka.

När allt blir klart finns det fyra vackra rum och ett kök, användbara till många ändamål, där den ålderdomliga prägeln behållits med en sättugn som sprider ljuvlig värme när den eldas.

Se skiss från 1926 under fliken Galleri

Inlagd 171007

OBS!

Medlemsavgiften gäller även för 2018 för nya medlemmar som anmäler sig under sista kvartalet 2017.

Anmäl dig ovan!

171007

Björnlokan bekämpas
Längs Verkeån på Bengtemöllas marker finns stora bestånd av växten björnloka som måste bekämpas innan de går i frö.
På bilden nedan ser vi bl.a. föreningens ordförande i full färd med lie slå ned växterna. Förutom att björnlokan sprider sig över stora områden skapar dess växtsaft brännsår som kan bli svåra, inte minst i kombination med sol.

Inlagd 170530

Julmarknad 2017

Sättugn från 1650!
Bengtemöllas äldsta föremål visade sig sättugnen i undantaget vara. Den är tillverkad 1650 i Ålshults Bruk i Småland. Alltså då Skåne fortfarande var danskt. Historien kring sättugnen kommer vi aldrig att få veta. Sannolikt fanns den inte i den ursprungliga skvaltkvarnen som fanns här före den nya gården stod klar 1761. Den kan köpts begagnad vid denna tidpunkt och stått i mangårdsbyggnaden för att sedan flyttats undantaget. Men den kan också kommit direkt till undantaget.
Den är placerad så att den värmer två rum och eldas från baksidan. Ugen är nu renoverad och blästrad och åter placerad på sin plats. Den är märkt av sin ålder men går att elda i. Som framgår av bilden pågår putsning av väggar. 

Inlagd 171014
 

Michelinkocken Titti Qvarnström planerar öppna restaurang på Bengtemölla.
Sveriges första kvinnliga Michelinkock med en stjärna i Guide Michelin lämnar i höst restaurangen Bloom in the Park i Malmö.
I hennes framtidsplaner ingår att öppna restaurang på Bengtemölla. En plats som hon redan bekantat sig med genom event i samband med Skånes Matfestival i Brösarp. Den gamla kvarnen med sin omgivning är  unik  och har stor potential för en en restaurang menar Titti Qvarnström.
Anders Cederberg, Bengtemöllas ägare, är entusiastisk inför planerna och ser stora möjligheter för Brösarp och Österlen.

170616

Vänmedlem avslutar 20-årig forskning med att ge ut boken Eljaröds socken 1651-2017
Föreningens medlem Acke Ericsson har nyligen gett ut boken Eljaröds socken 1651-2017. I boken redovisas alla som bott i Eljaröds socken från 1651 till i dag och var de bott. Den långa tid arbetet tagit beror på att Eljaröds kyrkoböcker förstördes i en brand 1875 i Andrarums prästgård.
Boken som omfattar drygt 300 sidor är värdefull främst för de som har sina rötter i Eljaröd.
Boken kan beställas via mailadressen acke.eljarod@gmail.com och kostar 300:-.

170807

Brösarps gästgivare har spelat avgörande roller i Bengtemöllas historia.
År 1724 var Bengtemölla en oansenlig liten kvarn, ägd av kronan under Svabesholms sätesgård.
En person såg dock potentialen i kvarnen - gästgiveriets ägare, änkan Anna Katharina Mengel, född Wicken.  Samma år köpte hon nämligen kvarnen. Prislappen var 90 riksdaler.
Detta blev inledningen till uppförandet av den ståtliga kvarngård som stod klar 1761.
Knappt 160 år senare, år 1916 fick gården en ny ägare, August Olsson från Skepparp. Säljare var gästgivare, Karna Olsson, också änka. Hon hade förvärvat gården efter den tidigare ägarens konkurs, vilken var hennes son.
Familjen August Olsson drev gården till mitten av 50-talet då sonen Olle tog över ansvaret.
För tre år sedan var gården ånyo till salu och köparen är,  gästgivare Anders Cederberg, Brösarps gästgifveri.
Den anrika gårdens framtid ligger nu i hans händer. Dock har han ett gott stöd i vänföreningens drygt 100 vänner.
Men nog är gästgivarnas roller märkliga sammanträffande - inte sant?

161125