Här hittar du nyheter m.m.

Projekt Kvarn är nu igång!
Med årets avisering erhöll samtliga medlemmar projektbeskrivningen "Projekt Bengtemölla Kvarn - Att återskapa en levande kvarngård på Österlen". På en egen sida under rubriken "Bengtemöllas Vänner" ovan kan du klicka in och få mer information om projektet och läsa projektbeskrivningen.
Sammanlagt har privatpersoner redan skänkt 25.000:- till projektet. Något vi i styrelsen är mycket tacksamma för.
Vi hoppas att fler skall sluta upp bak projeket och bidra med en penninggåva - stor som liten. Bankgirot är 5084-0842. Märk bidraget med "Projekt kvarn".

Klicka på knappen här nedan och läs mer om Projekt kvarn
 

 Välkommen till Bengtemölla

Kristi Himmelfärds Dag
Artiklens vinjettbild (Tidskriften Gods o Gårdar) Artiklens vinjettbild (Tidskriften Gods o Gårdar)

Bengtemölla i tidskriften Gods & Gårdar!
"Inbjudande kvarngården"

I ett stort upplagt reportage berättar skriftställaren en del om gårdens historia och dess knytning till Brösarps Gästgifvaregård. Ett samband som sträcker sig så långt tillbaka som till början av 1700-talet. Men även glimtar från gårdens senare historia återges. Exempelvis om Hulda och August Olsson och deras fem barn där sonen Olle levde på gården till hög ålder.

Bild och text visar även på de många vackra saker som gårdens ägare, Anders Cederberg, samlat under årens lopp.

Artikeln illustreras av vackra och välkomponerade foto. Såväl invändigt som utvändigt.

Kopplingen till Brösarps Gästgifvaregård och gastronomi är naturligtvis oundvikligt. Anders Cederbergs berättar i artikeln om sin bakgrund som gästgivare i Brösarp och att han nu är på väg att lämna över ansvaret för Gästgiveriet till dottern Hanna.
Avslutningsvis  finns några smakfulla, klassiska recep som tillsammans bildar en vårlig lunch.

Tidskriften Gods & Gårdar nr 223, maj 2019.

190501


Nu medlem i Skånes Hembygdsförbund
Föreningen Bengtemölla Gårds Vänner har tecknat medlemskap i Skånes Hembygdsförbund. I medlemskapet ingår försäkring av besökare och volontärer i samband med arrangemang. Idag är 106 skånska kulturföreningar medlemmar i förbundet. Detta innebär bl.a. tillgång till ett gediget kontaktnät, möjlighet till samverkan och utbyte av erfarenheter. Medlemskapet innebär också att vi etablerar oss i den skånska kulturvärlden. Grannföreningar är Albo Härads Hembygdsförening, Blåherremölla, Gärds Härads hembygdsförening m.fl.

180613

 

Bilden är tagen av Eva Sonesson Ystads Allehande som även refererade Öppen kvarn den 28 juli Bilden är tagen av Eva Sonesson Ystads Allehande som även refererade Öppen kvarn den 28 juli

Välbesökt Öppen kvarn på Bengtemölla!
Bengtemölla Gårds Vänner arrangerade denna sommar två dagar med guidade visningar av kvarngården. Föreningens första aktivitet för allmänhet och medlemmar. 
Trots minimal annonsering överraskade den goda uppslutningen. Något som verkligen gläder oss. Besökarna visade ett stort intresse och frågorna var många från såväl gammal som ung, vilket framgår av YA-bilden. Dessutom hade vi tur med vädret. Ja, kanske var det t.o.m. i varmaste laget den sista lördagen.
I början på december är det dags för julmarknad som blir ett samarrangemang med Brösarps Byagille. Till dess kommer styrelsen att bland annat arbeta med frågor rörande ett nytt vattenhjul i kvarnen. Visionen är att sätta kvarnen i drift men än så länge är det - just en vision.
180801

 

Foto: Fredrik Ekblad, Österlenmagasinet Foto: Fredrik Ekblad, Österlenmagasinet

Österlenmagasinet besöker Bengtemölla.
Under drygt 30 år har Österlenmagasinet varje vecka uppmärksammat händelser och platser på Österlen. I numret som utkom i vecka 8 var det Bengtemöllas tur.
I artikeln berättar Anders Cederberg att han genom århundradena är den tredje gästgivaren i Brösarp som äger Bengtemölla. Han beskriver också sitt ansvar att förvalta kulturarvet för kommande generationer. Men betonar att Bengtemölla skall bli ett levande kulturarv.
Stödet från vänföreningen upplever han värdefullt och hoppas att föreningens ambition att restaurera kvarnen skall bli verklighet.
På bilden ses Anders Cederberg vid sidan om platsen där kvarnhjulet en gång fanns. 
Hela artikeln kan du läsa nedan.

180223

Delar av kvarnmaskineriet Delar av kvarnmaskineriet

- Restaurera kvarnen, säger experterna. Den är unik!
För ett par dagar sedan besiktigade ett par av Skånes främsta experter på gamla kvarnar Bengtemöllas kvarn. Omdömet var entydigt. Kvarnen bör restaureras och sättasi drift. 
Maskineriet är i mycket gott skick men tyvärr finns inte kvarnhjulet kvar. Vilket är den väsentligaste delen som saknas. Kostnaden för att tillverka ett nytt kvarnhjul med diametern 4,80 meter beräknas till cirka 300.000:-. Därtill kommer ungefär lika mycket för att förstärka tak, nya kvarnstenar med mera.
Vi är inspirerade av beskedet och kommer sannolikt att starta ett förprojekt med syftet att mera exakt inventera vad som måste åtgärdas, beräkna kostnader samt undersöka möjligheterna till bidrag och sponsoring.

Även det gamla elverket har vi planer på att restaurera. Här behövs en ny turbin och en bra begagnad likströmsgenerator.

Lyckas vi med dessa två projekt kan vi visa upp en levande kvarngårdsmiljö från 1700-talet, byggd för dåtidens ståndspersoner,  vars motstycke saknas i Skåne. Märkligt nog finns i grannskapet ytterligare en genuin levande kvarnmiljö där kvarnen är i drift - Blåherremölla i Maglehem. Karaktären på Blåherremölla skiljer sig från Bengtemölla men tillsammans ger de en bild av hur det såg ut i Skåne en gång i tiden. 

180213 

Undantaget på Bengtemölla rustas nu upp Undantaget på Bengtemölla rustas nu upp

Nu renoveras undantaget på Bengtemölla
Bengtemöllas västra länga, delen närmast mangårdsbyggnaden, var förr undantag, dvs dit de gamla flyttade när äldsta sonen tog över gården. Om gården såldes kunde det hända att den tidigare ägaren fick hyra undantaget. Senast undantaget renoverades och delvis byggdes om var 1878 då dåvarande ägaren Nils Persson överlämnade till sonen Ture. Sedan dess har inget hänt. Något som bl.a. framgår av den uppmätning av gården som gjordes 1926. Den siste hyresgästen var möllaren, Svante Knutsson, som skötte kvarnen när den lades ned 1945. Han flyttade då upp till Brösarps by.
Nu är det emellertid åter dags att renovera och rusta upp. Med varsam hand tar sig Anders Cederberg an uppgiften, men det är en mycket som måste åtgärdas:
- En del takpannor utbyts med likadana som skaffats i ett lager för gamla byggnadsdelar.
- Plåtskoningen kring skorstenen byts ut helt.
- Innertaket var till stora delar uppätet av trämask och har i hela utrymmet ersatts med kraftiga breda bräder.
- Golvet har på utsatta ställen lagats med bräder som fanns på gården.
- Sättugnen som värmer två av rummen är lämnad för blästring och kommer att återmonteras inom kort.
- Samtliga innerväggar kommer att putsas. Ett arbete som pågår i skrivande stund.
- Samtliga fönster kommer att renoveras. Innerfönster tillverkas och monteras då då de fönster som renoveras är enkelfönster.
- Värme kommer att installeras. Den enda förändringen jämfört med tidigare - men nödvändig.
- Det gamla köket förblir oförändrat där dock bakugnen är riven sedan lång tid tillbaka.

När allt blir klart finns det fyra vackra rum och ett kök, användbara till många ändamål, där den ålderdomliga prägeln behållits med en sättugn som sprider ljuvlig värme när den eldas.

Se skiss från 1926 under fliken Galleri

Inlagd 171007

Det är inte försent att bli medlem i Bengtemölla Gårds Vänner.
Klicka på ovanstående gröna ruta och anmäl dig.
Sätt samtidigt in medlemsavgiften 100:- på bankgiro 5084-0842

Sättugn från 1650!
Bengtemöllas äldsta föremål visade sig sättugnen i undantaget vara. Den är tillverkad 1650 i Ålshults Bruk i Småland. Alltså då Skåne fortfarande var danskt. Historien kring sättugnen kommer vi aldrig att få veta. Sannolikt fanns den inte i den ursprungliga skvaltkvarnen som fanns här före den nya gården stod klar 1761. Den kan köpts begagnad vid denna tidpunkt och stått i mangårdsbyggnaden för att sedan flyttats undantaget. Men den kan också kommit direkt till undantaget.
Den är placerad så att den värmer två rum och eldas från baksidan. Ugen är nu renoverad och blästrad och åter placerad på sin plats. Den är märkt av sin ålder men går att elda i. Som framgår av bilden pågår putsning av väggar. 

Inlagd 171014
 

Brösarps gästgivare har spelat avgörande roller i Bengtemöllas historia.
År 1724 var Bengtemölla en oansenlig liten kvarn, ägd av kronan under Svabesholms sätesgård.
En person såg dock potentialen i kvarnen - gästgiveriets ägare, änkan Anna Katharina Mengel, född Wicken.  Samma år köpte hon nämligen kvarnen. Prislappen var 90 riksdaler.
Detta blev inledningen till uppförandet av den ståtliga kvarngård som stod klar 1761.
Knappt 160 år senare, år 1916 fick gården en ny ägare, August Olsson från Skepparp. Säljare var gästgivare, Karna Olsson, också änka. Hon hade förvärvat gården efter den tidigare ägarens konkurs, vilken var hennes son.
Familjen August Olsson drev gården till mitten av 50-talet då sonen Olle tog över ansvaret.
För tre år sedan var gården ånyo till salu och köparen är,  gästgivare Anders Cederberg, Brösarps gästgifveri.
Den anrika gårdens framtid ligger nu i hans händer. Dock har han ett gott stöd i vänföreningens drygt 100 vänner.
Men nog är gästgivarnas roller märkliga sammanträffande - inte sant?

161125